Asker

kammermusikkfestival

20. oktober - 4. november 2018

 

OSLO FILHARMONIKERE KVINTETT

 

Bogumila Dowlasz (f. 1980) er en polsk fiolinist som er bosatt i Norge siden 2003. Hun tok mastergrad i Polen ved Musikk Akademie i Łódź, og i 2003 begynte hun

å studere ved Høgskolen i Tromsø, avdeling for kunstfag. Her fikk hun videreutdan- ning som både solo- og kammermusikkutøver.

I årene 2005–09 har hun vært ansatt i Tromsø Symfoniorkester, først som gruppe- leder for 2. fiolin og senere som alternerende konsertmester. Fra januar 2009 jobber hun i Oslo-Filharmonien.

Bénédicte Royer ble født i Paris og studerte bratsj ved CNSM, Norges Musikkhøgskole og Mozarteum Universitetet i Salzburg. Hun har gjort flere kammermusikkinnspillinger for plateselskapet Simax Classics og i 2018 har hun gitt ut en innspilling av verker for bratsj, viola d'amore og orgel for Gramola. Hun har blitt invitert til Ravinia festival, Ultima festival, Oslo Kammermusikkfestival og Kronberg Academy. Bénédicte er ansatt som bratsjist i Oslo Filharmonien og har i perioder virket som solobratsjist i Philharmonia Orchestra, English National Opera, BBC Orchestra Wales.

Johannes Martens er fast ansatt i Oslo Filharmoniske Orkester. Han har spilt som kammermusiker ved de største festivalene her til lands, som blant annet Risør Kammermusikkfestival, Oslo Kammermusikkfestival, Festspillene i Bergen, Elverum festspill, Hardanger musikkfest, Olavsfestdagene, Ultima og Kongsberg jazzfestival, og han har vært med på en lang rekke kammermusikkinspillinger som har blitt svært godt mottatt av norske og utenlandske anmeldere.

 

Johannes har vært solist med flere norske orkestre og hatt lange engasjement som solocellist i blant annet KORK og Den Norske Operas Orkester. Sine bachelor- og masterstudier har Martens fra Guildhall School of Music and Drama med Leonard Stehn som lærer og diplomstudiet fra Norges Musikkhøgskole med Truls Mørk som lærer.

Han spiller på en cello av F. Rugeri fra 1690 på utlån av Sparebankstiftelsen Dextra Musica.

Cecilia Götestam er født i Uppsala, Sverige. Sin musikkutdannelse har hun fra Trøndelag Musikkonservarorium og Norges Musikkhøgskole. Hun ble ansatt i Oslo Filharmoniske Orkester i 1995.Hun er en aktiv kammermusiker, og har opptrådt bl.a ved Trondheim Kammermusikkfestival, Oslo Kammermusikkfestival, Olavsfestdagene og Nordland Musikkfestuke, i tillegg til jevnlig deltagelse i Oslo Filharmoniens egen kammermusikkserie.

Ingeborg Fimreite har siden 1998 vært fiolinist i Filharmonien. hun har kammermusikk hovedfag fra Norges Musikkhøgskole med professor Magnus Ericsson. Av studieopphold i utlandet nevnes mesterklasser ved Sibeliusakademiet, Royal Academy of Music og Guildhall i London. I 1998 var hun solist for den internasjonale musikkfestivalen for studenter i Kyoto. Hun var konsertmester på Orkester Norden 1997 og 1998. Ingeborg har vørt solist med flere kammerorkestere og spiller fast med organist Gunnar Petersen-Øverleir. Hun er også med i tidligmusikkensemblet Barokkanerne, og Det Norske Kammerorkester.

Mer info