Asker

kammermusikkfestival

20. oktober - 4. november 2018

 

YNGVILD WATTUM STUKSRUD

 

Utdanning

aug 2017: Norges Musikkhøgskole

Masterstudiet i kirkemusikk. Hovedvekt på orgelspill og barnekor

 

jan 2003 – mai 2003: Universitetet i Bergen

Administrasjon og organisasjonsvitenskap

 

sep 2002 – des 2002: Universitetet i Bergen

Humanistisk informatikk. Programmering

 

aug 2001 – jun 2002: St. Olaf College, Minneapolis, USA

Studier i kirkemusikk. Fag som solistisk orgelspill, liturgisk orgelspill, kordireksjon, orkesterdireksjon, barnekorpedagogikk, korlitteratur, piano, sang, kor, improviasasjon

 

aug 1997 – jun 2002: Norges Musikkhøgskole

Kandidatstudiet i kirkemusikk med hovedvekt på orgelspill og kordireksjon. I tillegg fag innen liturgi, hymnologi, musikkteori og musikkhistorie

 

aug 1999 – des 1999: Universitetet i Oslo

Ex. Phil og Ex. Fac. Humanioravarianten ved Historisk filosofisk fakultet

 

aug 1994 – jun 1997: St. Hallvard videregående skole

Musikk, dans og drama-linjen. Hovedinstrument: Eufonium

 

Erfaring

Jan 2006: Kantor, Vardåsen kirke, Asker kirkelige fellesråd

Dirigent og hovedansvarlig for Vardåsen babysang, Vardåsen barne- og ungdomskor, kammerkoret Vardåsen Vox Cordis, samt hovedansvarlig for kirkens aktive konsertvirksomhet. Organist på gudstjenester og seremonispill.

 

Jan 2008 – jun 2010: Kursholder, IKO kirkelig pedagogisk senter Landsomfattende kurs i babysang

 

Aug 2008 – jun 2009: Medprodusent på CD «Gynge lite grann», IKO

Hovedansvar for låtvalg og innspilling i studio. CD’n har solgt til gull

 

Aug 2003 – des 2006: Kantor, Bønes og Storetveit kirker, Bergen kirkelige fellesråd

 

Mai 2003 – jan 2006: Mannskordirigent, Bergen Handelssamfunds sangforening

 

Aug 2003 – Jun 2004: Kordirigent, Sælen kirkes korskole

 

Aug 1999 –jun 2001: Kordirigent, Majorstua pikekor

 

Aug 1993 – jun 2000: Messinginstruktør, Røyken skoles musikkorps

Aug 1996 – jun 1997: Korpsdirigent, Heggedal skolekorps

Fast ansatt dirigent for aspirantene og juniorene siste år på videregående

 

Verv

Jan 2015: Sekretær, Styret i Ung kirkesang Oslo

 

Jan 2014 – Jan 2015: Tillitsavalgt, Musikernes Fellesorganisasjon

 

Jan 2014 – jun 2017: HMS-ansvarlig, Asker kirkelige fellesråd

 

Jan 2012 – jun 2013: Leder, Musica Sacra

Leder for den landsomfattende organisasjonen og hovedansvarlig for de årlige sommerkursene

 

Jan 2012 – jun 2014: Foreldrekontakt Heggedal skole

 

Jan 2010 – jun 2012: Leder, Rødsåsen Vann- og avløpslag

 

Jan 2011 – jun 2012: Reperesentant i FAU Heggedalskogen barnehage Repersentant i brukerrådet Vikingjordet

barnehage

 

Mer info