Asker

kammermusikkfestival

10. - 24. november 2019 

Rules of Behaviour I

Torsdag 17.10, kl. 19.00 i Asker kirke

Det Norske Blåseensemble presenterer «Rules of Behaviour I»; den første i en rekke av flere unike konsertopplevelser sammen med den prisvinnende tyske pianisten og ensemblets «Artist i Residence», Michael Wollny. En konsert komponert og fremført av 22 musikere – i sann tid.

 

Allerede i fosterlivet begynner læreprosessen vår. Lydene fra verden utenfor. Stemmene. Pulsen. Varmen. Erfaringene vi gjør oss er styrt av det og de vi omgir oss med. Så lagrer vi erfaringene som kognitive skjemaer i sinnet. Mentale tankekart basert på opplevelser. Helt fra barnsbein. Vi tenker ikke en gang på det. Det bare skjer.

 

Hva er så den indre stemmen når den snakker til oss – som fullt ut resonnerende voksne? Er det innlærte tankemønstre eller helt nyfødte tanker? Hvis det er nyfødte tanker; får de komme urørt ut? Uten filter, bånd og skjemaer? Hvis vi våger å følge den indre stemmen – helt uten filter – hvordan blir den tatt imot? Vil omgivelsene våge å lytte – helt uten filter?

 

Kanskje skiller den seg ut og blir stående alene. Uten gjenklang. Kanskje blir den til inspirasjon og peiler ut en retning andre vil følge. Finner gjenklang i andres indre stemme. Danner en flokk, slik fuglene beveger seg i formasjoner og mønstre. Som hundrede selvstendige individer – og samtidig én dansende organisme på himmelen. Én flyvende, fri enhet.

 

Fuglene kan ikke fly i enorme antall og samtidig unngå kollisjon uten medfødte ferdigheter. Fuglene har flyveferdigheter og ekstraordinære kommunikasjonsevner. Rules of behaviour fra naturens side. Slik overlever de. Slik skaper de det vakre. Slik behersker de kunsten: å fly.

 

Menneskets rules of behaviour er kognitive skjemaer. Musikk kan være skjematisk. Musikk kan være nyfødte og frie tanker. I Det Norske Blåseensembles musikalske kollektiv forsker de på at kognitivt skjematiske initiativ – eller helt frie tanker – kan danne utgangspunktet for dansende musikalske organismer på himmelen. Formasjoner som dukker opp som ut av intet og som tar retninger ingen kunne forutse. Som blåser seg opp og trekker seg sammen, uten å skille ut små separate grupper i periferien. Forblir én organisme. De forsker på å skape det ekstra vakre i musikk du aldri før har hørt og aldri får høre igjen. Sanntidsmusikk. Komponert og fremført i sann tid. Med flyveferdigheter via det teoretiske og skolerte – og med ekstraordinære evner til kommunikasjon via øvelse. Og en stor dose mot.

 

Våger du å lytte? Våger du å fly?Billetter: 250kr (barn er gratis)

Venneforeningsbevis for Asker kammermusikkfestival gir halv pris

Kjøpes i døren, eller forhåndsbestilles fra 1. oktober via telefon (97521884)

ARTISTER

Michael Wollny 


Les mer

Geir Lysne 


Les mer

Det Norske Blåseensemble 


Les mer