Bjørn Solum


BJØRN SOLUM


Bjørn Solum er født og oppvokst i Namdalen i Trøndelag og har hatt sine studier i Oslo og London. Sin første jobb fikk han i 1980 i Krinkastingsorkestret, da som solocellist. I dag er han ansatt som alternerende solocellist i Oslofilharmonien, en stilling han har hatt siden 1989. Han har undervist ved Barratt Due Musikkinstitutt siden 1984 og har der hatt et nært samarbeid med Stephan Barratt-Due og Soon-Mi Chung. Han jobber der i dag som 1.amanuensis i cello. Han har også i en periode undervist ved Norges musikkhøgskole. Bjørn Solum var med helt fra starten av da Det norske Kammerorkester ble stiftet i 1977 og var der solocellist  i en tiårsperiode. Han har også hatt solistoppdrag med samtlige profesjonelle orkestre i Norge og har spilt kammermusikk med flere av Norges og verdens fremste solister og kammermusikere, blant dem Truls Mørk, Elise Båtnes, Janine Jansen og Mstislav Rostropovich. Han har i løpet av alle årene i Oslofilharmonien vært med på utallige turnéer verden over, gjort en rekke CD-innpillinger, samt gjort innspillinger med kollegaer i orkestret. Han har sammen med sin kone, Kristin Fossheim, gitt ut to CD-er med Beethovens cello-sonater. De er å finne på plateselskapet 2L.