Kari Beate Tandberg

KARI BEATE TANDBERG

UTDANNING

PhD Nasjonalt stip. program for kunstn. utvikl. arbeid, komposisjon, NMH 2006.

Master komposisjon NMH 2002

Stipendiat komposisjon Høgskolen i Tromsø (UiTø) 1995-97

Bachelor komposisjon ved NMH 1990-94

Videregående klavérstudier i London 1983-84

Bachelor klavér ved NMH 1976-80

Basiskurs høgskoleped. NMH 2006-07


YRKESPRAKSIS

Frilans komponist siden 1995

Lektor musikk (m/opprykk) delstilling St. Hallvard vgs fra 2016, Kirkeparken vgs 2006-2020

Stipendiater komposisjon: Prgr. for kunstnerisk utv.arbeid NMH 2003-06. 1995-97 Høgsk. i Tromsø

Timelærer Norges musikkhøgskole 1998-2000, Hartvig Nissen- og Foss vg skoler 1994

Redaktør-oppdrag Svenske Rikskonserter 1998-99, Norske Rikskonsertene 1994

Informasjonsmedarbeider ULTIMA-festivalen 1994-95

Programsekretær NRK radio, vikar- og frilanstilknytning 1992-95

Fylkesmusiker/distriktsmusiker N.-Trøndelag 1981-90, Regionsmusiker Vest-Finnmark 1980-81


Stipend

2021og2018 Statens Kunstnerstipend, arbeidsstipend 1år

2020 Statens Diversestipend

2001-2003 Statens Kunstnerstipend, arb. stip. 2år

2000 Statens Kunstnerstipend, arb. stip. yngre/nyetabl. kunstnere 1år + materialstipend

1998/-99 Statens Reise- og studiestipend. 1993/-97 Statens Etableringsstipend

Div. Arbeidsstipend fra Det norske komponistfond, Komponistenes Vederlagsfond og TONO


Konkurranser og priser

2018/16/10 Nordiske musikkdager i Helsinki, Reykjavik, Københ. (Porphyry, Displacements, Dwindle)

2017 ECCO Europ. Contemp. Composers Orchestra, Brüssel (Modes and moves)

2011/10 Støtte CD-innspilling Norsk kulturråd/Norsk komponistforening

2010 Stockholm Winds/dir. Chr. Lindberg, Sesongåpning Berwaldhallen (Modes and moves)

2003/04 Nominert fra Norge til internasjonal jury for ISCM

1993/2000 Ung Nordisk Musikk UNM Malmö (Koloritt, hrn+ str. kv.), UNM Helsinki (Tremble)

1995 1. Pris internasj. Fanny Mendelssohn-konkurransen Tyskland (Custodia)


Utgivelser/publikasjoner

2016 CD-album: Modes and Moves (EUCD98) Norsk kulturråd/NKF (Youtube, Spotify)

2003-06 Fra bevegelige bilder til organisert lyd, skriftlig dokumentasjon av stipendiatprosjekt

Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid, Norges musikkhøgskole


Medlemskap

Norsk komponistforening (NKF) 1997. Creo (tidl. Musikernes Fellesorganisasjon)


Verv

Styremedlem CikOS (Cikada og Oslo Sinfonietta) 2018-2022

Medlem TONOs stipendkomité 2018-2020.

Styreleder Komponistenes Vederlagsfond (KVF) 2006-10, styremedlem KVF 2002-06

Styremedlem Norsk komponistforening (NKF) 2002-08, valgkomité 2014-17, vara stipendkomité 2021-22

Komitémedlem sakkyndig råd; vurdering opprykk førsteamanuensis v/institutt for musikk NTNU 2017

Jurymedlem Ung nordisk musikk (UNM) 2017

Medlem valgkomité NoTAM 2005 og NKF 2014-17

Komitémedlem vurdering stipendiatstilling ved Universitetet i Tromsø/Det kunstfaglige Fakultet 2011

Jurymedlem for nordisk korkonkurranse arr. Østfold Musikkråd m.fl. 2004-06, 2010

Styremedlem Musikkens Venner Sarpsborg 2009-12

Styremedlem TONO midten 2000-tallet. Leder Musikk- og tekstutvalget TONO i 2017. Medlem 2012-17

Komitémedlem (engasjement) 2. intervjurunde for stipendiat-søkere til Kunstnerisk utvikl. arb. v/NMH vår 2021