Kenneth Ryland


Kenneth Ryland

Kenneth Ryland er utdannet ved Norges Musikkhøgskole med Knut Guettler som lærer. Han avla diplom-eksamenskonserter i 1994.


Kenneth ble ansatt i Oslo Filharmoniske Orkester i 1992 og siden 2009 har han hatt stillingen som solobassist samme sted. Han spiller også jevnlig i Det Norske Kammerorkester.


Ryland er en etterspurt kammermusiker og har spilt ved mange av Norges fremste kammermusikk-festivaler. Han har fremført alle sentrale kammermusikkverk for kontrabass med mange av de fineste norske og utenlandske musikere.


Kenneth Ryland spiller på en Hieronimus II Amati fra 1680, som eies av Sparebankstiftelsen og Dextra Musica.