Silje Katrine Gotaas


Silje Katrine Gotaas

Silje Katrine Gotaas er oppvokst og nå bosatt på Borgen i Asker. Hennes musikalske utdannelse startet i kulturskolen i Asker og Bærum og etter hvert også ved musikklinjen på Rud. Deretter gikk veien til Norges musikkhøgskole hvor hun tok Bachelor i instrumentalpedagogikk. Mastergrad og Post Graduate som utøvende cellist, med kammermusikk som

fordypningsemne, tok hun ved Universitetet i Stavanger.


Silje er ansatt ved Oslo musikk- og kulturskole som dirigent og cellolærer. Hun underviser cellistene og dirigerer orkester i Bestum og Vestre Aker strykeorkester. I tillegg er hun tilknyttet Norges musikkhøgskole innenfor fagfeltet musikkdidaktikk. Ved siden av undervisningen, jobber Silje som utøvende cellist innenfor ulike sjangere.