Hvorfor er musikk så viktig

Hvorfor er musikk så viktig?

Hva: Konsert

Når: 25. Oktober kl. 19:30

Hvor: Venskaben, Asker


PRIS:

300 kr. Ordinær prisAudun Myskja - Foredragsholder

Siri Marie Bergsmark - Klarinett

Øystein Skre - Sang

Kristin Lunde - Piano

 

Hvordan kan vi bruke musikk som behandling mot depresjon, angst eller psykose, eller ved demens for den saks skyld.


Audun Myskja er en norsk  forfatter og musiker.

Han er fagveileder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, en satsning forankret i Stortingsmelding 29 (2012-2013) – Morgendagens omsorg og i Omsorgsplan 2020. Han er også fagveileder for Musikkbasert miljøbehandling, et kurs- og utdanningsløp utviklet på oppdrag fra Helsedirektoratet og inngår i Kompetanseløft 2020.


Myskja fullførte sin medisinutdannelse i Trondheim i 1981 Han har arbeidet som spesialist i allmennmedisin, overlege og førsteamanuensis. Senere har han tatt doktorgrad innen bruk av musikkterapi i behandling av demente, og har siden 2002 jobbet med pasienter som har Parkinson sykdom Han ble i 1998 tildelt Soria Moria-prisen for helseopplysningsprosjektet «Den musiske medisin» Han har også mottatt Den norske legeforenings kvalitetspris for sine prosjekter med musikkterapi innen eldreomsorgen.


Musikkinnslag av Siri Marie Bergsmark og Kristin Lunde. De vil spille Schumanns Fantasistücke op. 73 og i år er Piazzola 100 år så det blir tango. Øystein Skre vil lede oss i allsang.

Sted: Venskaben