Cecilie Fangel


CECILIE FANGEL


Utdanning og kurs

2013-2014: PPU Teater, Kunsthøgskolen i Oslo (Praktisk pedagogisk utdanning)

2009: Inntakskurs v/Kirkens SOS/ Kirkens bymisjon

2002: «Datakortet» i regi av Unda

2001: Kurs: «Fra Kalevala til RAP». I regi av «Teater og dans i Norden». Sunne, Sverige

1995-1996: Manuskriptutviklingskurs, barne og ungdomsfilm, Statens studiesenter for film,Bærum.

1992-1993: Kurs i filmhistorie (A-level) ved South Bristol College, Bristol, England

1990-1991: Skrivekurs: «Fortellerkunst» ved Carlos Wiggen, Statens Studiesenter for film

1982-1985: Statens Teaterhøgskole, Oslo

1981-1982: Dramalinjen ved Nordiska Folkhøgskolan, Kungalv, Sverige

1977-1980: Artium, Kongsbakken videregående skole, Tromsø


Yrkeserfaring

2019-:Ansatt i deltidstilling (pr.idag60%)med spesialpedagogoppgaver, ved Steinerskolen i Asker

2015- :DagliglederogdramapedagogvedAskTeaterskole,Asker

2015-2018:VikarvedRudvideregåendeskole,Dramalinjen

2014-15:Undervisninginorskforfremmedspråkligekvinner, vedFolkeuniversitetetiAsker(«Norskmeddramasommetode»)

2006-2013: Leder for Bærum Teaterskole, Sandvika. Planlegging og tilrettelegging/manus avforestillinger på Sandvika kulturhus

2005: Teaterkurs for barn, Jansløkka skole, SFO

2003-2004: Instruktør for teatergruppen ved Folkeuniversitetet i Asker. Oppsetning av «Denstygge andungen» av H.C. Andersen. Manus og regi

2003-2004: Teaterundervisning for barn v/ «Teateraktiviteter for barn og unge» i Asker

2000-2002: Oslo Nye Teater. Ansatt etter audition fra jan. 2000 som dukkespiller ogskuespiller

1999: Teaterundervisning ved Hvalstad skole, Asker

1998: Instruktør ved prosjektet «Bedre helse for ansatte», ved NaKuHel senteret, Asker

1995-2000: Instruktør for barn v/”Teateraktiviteter for barn og unge” i Asker

1994:Vikar ved Riksteatret: Unge Riks.

1991-1993: Tobarnsmor, bosatt i Bristol, England

1991: Dramaundervisning for barn, Smestad og Slemdal skole, Oslo

1989-1991: Feriehjelp i blomsterbutikk, Oslo

1988-1991: Freelance skuespiller, Oslo. Engasjement ved: Nationalteatret, Riksteatret, Becketprosjekt v/Kjetil Skøyen, Forestilling med dikt og beveglese v/Lise Ferner, «Den fillete dokka», Viktoria Teater

1985-1988: Fast ansatt skuespiller ved «Teatret vårt», Molde

1985: Stykkekontrakt, Fjernsynsteatret/NRK

1980-1981: Postekspeditør, Tromsø Postkontor